Napište nám Sledujte nás

Metoda KGR aneb jedna z metod jak obsadit přední pozice Googlu

0

z 0 komentářů

5

Tento článek vám zabere jen 5 minuty vašeho času.

Úvod do metody KGR

Každý vlastník webové stránky si přeje, aby se jeho stránka umístila na prvním místě ve výsledcích vyhledávání. Toto umístění znamená nejen vyšší návštěvnost, ale také zvýšení důvěryhodnosti a autority v očích potenciálních zákazníků. V boji o první místo ve vyhledávačích je důležité využít každou dostupnou metodu pro zlepšení optimalizace pro vyhledávače, známější pod zkratkou SEO (z anglického Search Engine Optimization). Jednou z těchto metod, který může být velmi efektnivní pro malé a začínající webové stránky, je metoda KGR (keyword golden ratio).

V kontextu SEO je zásadní najít správná klíčová slova, která nejen přitáhnou správný typ návštěvníků, ale která jsou také dosažitelná pro novější nebo méně autoritativní weby. Zde se nabízí metoda KGR, která poskytuje jednoduchý a efektivní způsob, jak identifikovat klíčová slova s nízkou konkurencí, ale dostatečným vyhledávacím objemem. Tato metoda byla popularizována online marketérem Dougem Cunningtonem a je ceněna především za svou schopnost rychle zvýšit organický provoz.

Výpočet KGR

kgr
Zdroj: https://eminence.ch/en/keyword-golden-ratio/

Klíčem k úspěšnému použití KGR je správný výpočet, který umožňuje rozpoznat ‚zlatá‘ klíčová slova. Základní vzorec pro KGR je poměrně jednoduchý: KGR = (Počet vyhledávání klíčového slova za měsíc) / (Počet výsledků na Google pro klíčové slovo "allintitle:"). Tento vzorec vychází z principu, že klíčová slova, která mají nízký počet výsledků ve vyhledávání s přesným názvem (allintitle), ale přiměřený měsíční vyhledávací objem, jsou méně konkurenční a snazší pro dosažení dobrého umístění ve vyhledávání.

Začneme tím, že určíme měsíční vyhledávací objem klíčového slova pomocí nástrojů jako Google Keyword Planner, Ahrefs, nebo SEMrush. Poté zjistíme, kolik webových stránek používá toto klíčové slovo ve svém titulku, což uděláme zadáním dotazu allintitle: [klíčové slovo] do vyhledávače Google. Čím nižší je hodnota KGR, tím lepší. Všeobecně platí, že klíčová slova s KGR nižším než 0,25 jsou ideální, protože naznačují malou konkurenci a velký potenciál pro rychlou indexaci a zlepšení pozic ve vyhledávání.

Tento výpočet může být použit jak pro široké, tak pro velmi specifické (tzv. long-tail) klíčové slova, což dává uživatelům flexibilitu při plánování své SEO strategie. Přestože se může zdát, že hledání klíčových slov s nízkým KGR je časově náročné, výhody, které přináší v podobě rychlejšího a snadnějšího získání viditelnosti, jsou obvykle stojí za investovaný čas a úsilí.


Konkrétní Příklady Použití Metody KGR

Metoda Keyword Golden Ratio (KGR) se ukázala jako účinný nástroj pro rychlé zlepšení pozic ve vyhledávání a zvýšení organického provozu na méně konkurenčních klíčových slovech. Zde jsou tři příklady reálného použití této metody, které demonstrují její efektivitu:

  1. Klíčové slovo: „best electric shaver for ingrown hairs“ Tento klíčový výraz měl měsíční vyhledávací objem 150 a byl nalezen v titulcích 22 webových stránek. Poměr KGR pro tento termín byl 0.14, což značně zjednodušuje jeho umístění na první stránku vyhledávacích výsledků​ (mangools)​.
  2. Klíčové slovo: „best camera for blogging and vlogging“ S vyhledávacím objemem menším než 250 a nízkým počtem výsledků ve vyhledávání je toto klíčové slovo ideální kandidát pro rychlé zlepšení pozic díky metodě KGR. Použití nástrojů jako Semrush odhalilo další klíčová slova s podobným potenciálem, což umožňuje cílit na méně konkurenční, ale stále relevantní klíčová slova​ (bloggerspassion)​.
  3. Klíčové slovo: „keyword golden ratio calculator“ Tento výraz měl globální vyhledávací objem 200 za měsíc a pouze 25 výsledků v Google s přesným shodujícím se titulkem. KGR pro toto klíčové slovo bylo 0.125, což značí výborné podmínky pro rychlé dosažení vysoké pozice ve vyhledávání​ (Julian Goldie)​.

Tyto příklady ilustrují, jak lze efektivně využít KGR k identifikaci klíčových slov, které jsou relativně snadné k optimalizaci a mohou rychle vést k vyššímu provozu na webu. Tato strategie je zvláště užitečná pro nové nebo méně autoritativní weby, které se snaží zvýšit svou online viditelnost.

kgr
Zdroj: https://juliangoldie.com/keyword-golden-ratio/

Výhody metody KGR

Použití metody Keyword Golden Ratio nabízí několik klíčových výhod pro vlastníky webů a SEO specialisty. První a možná nejdůležitější výhodou je rychlost, s jakou mohou weby dosáhnout vysokých pozic ve výsledcích vyhledávání. Protože KGR identifikuje klíčová slova s nízkou konkurencí, mohou se stránky s těmito klíčovými slovy často dostat na první stránku Google mnohem rychleji než při použití tradičních metod. Druhá výhoda spočívá v efektivitě a nákladové účinnosti této metody. Místo investování značných zdrojů do vysoce konkurenčních klíčových slov, která mohou vyžadovat drahé reklamní kampaně, umožňuje KGR zaměřit se na méně obsazenou nišu, což snižuje náklady na marketing. Konečně, KGR pomáhá identifikovat nejen klíčová slova, ale i nové tržní příležitosti a obsahové strategie tím, že odhaluje oblasti, kde existuje poptávka, ale ne dostatečná nabídka informací, což umožňuje vytvářet cílenější a relevantnější obsah pro uživatele.

Omezení a nevýhody této metody

Při používání metody Keyword Golden Ratio je také důležité mít na paměti několik potenciálních omezení a nevýhod. Prvním omezením je omezený rozsah vhodných klíčových slov. Protože KGR se zaměřuje na klíčová slova s nízkou konkurencí a relativně nízkým vyhledávacím objemem, možnosti mohou být omezené, což může být nevhodné pro velké značky nebo stránky, které se snaží cílit na velké publikum.

Další nevýhodou je riziko přílišného úzkého zaměření na klíčová slova s velmi nízkým vyhledávacím objemem. Taková klíčová slova mohou sice poskytnout rychlé výsledky v termínech SEO, ale ne vždy přináší dostatečný provoz, aby byla ekonomicky výhodná. To může vést k situaci, kdy web sice dosahuje vysokých pozic, ale bez zásadního nárůstu návštěvnosti nebo konverzí.

Konečně, KGR může být také časově náročnější ve srovnání s jinými strategiemi. Identifikace a analýza klíčových slov s použitím KGR vyžaduje pečlivé vyhodnocení a často detailní manualní kontrolu, což může být značně časově náročné, zejména pro větší weby nebo rozsáhlejší portfolio klíčových slov. Toto může odradit některé uživatele, kteří hledají rychlejší a méně náročné metody pro zlepšení svého SEO.


Integrace KGR do komplexní SEO strategie

Ačkoliv metoda KGR přináší mnohé výhody při optimalizaci pro vyhledávače, její největší potenciál se odhalí, když je integrována do širší SEO strategie. Tento odstavec prozkoumá, jak může KGR synergicky působit s dalšími aspekty SEO, jako jsou obsahová strategie, technická SEO a budování zpětných odkazů, aby bylo dosaženo celkového zlepšení viditelnosti a výkonnosti webové stránky.

Synergie s obsahovou strategií

Metoda KGR umožňuje identifikovat klíčová slova, která jsou často přehlížena v běžných obsahových strategiích, což poskytuje jedinečnou příležitost k vytvoření specializovaného a vysoce cíleného obsahu. Integrací KGR klíčových slov do obsahového plánu můžete oslovit specifické segmenty publika s přesně zaměřenými informacemi, které vyplňují informační mezery na trhu.

Technická SEO a KGR

Technické aspekty webu, jako jsou rychlost načítání, mobilní optimalizace a strukturovaná data, jsou klíčové pro dosažení vysokého hodnocení ve vyhledávačích. Klíčová slova identifikovaná pomocí KGR mohou být efektivně začleněna do meta tagů, popisů, URL a nadpisů stránek, což zlepšuje jak uživatelskou přívětivost, tak indexaci stránek vyhledávači.

Budování zpětných odkazů a KGR

Získávání kvalitních zpětných odkazů je stále důležitým faktorem v algoritmech vyhledávačů. Stránky optimalizované s klíčovými slovy podle KGR mohou být atraktivnější pro odkazování, neboť často obsahují unikátní a hodnotný obsah, který není snadno dostupný jinde na internetu. To může vést k přirozenému získávání zpětných odkazů, což posílí autoritu stránky.

Integrací KGR do celkové SEO strategie můžete využít jejích výhod pro zlepšení různých aspektů webové stránky, od obsahu po technické zpracování. Tímto způsobem se KGR stává nejen nástrojem pro rychlé získání viditelnosti, ale i dlouhodobě udržitelným prvkem pro celkové zlepšení SEO výkonnosti.

Závěr

Metoda Keyword Golden Ratio představuje cenný nástroj v arzenálu každého SEO specialisty, zvláště těch, kteří pracují na zvýšení viditelnosti méně konkurenčních nebo nových webových stránek. Ačkoliv existují určitá omezení a výzvy spojené s používáním této metody, její schopnost rychle posunout weby na přední pozice ve vyhledávačích může přinést významné výhody v podobě zvýšeného provozu a zlepšení online přítomnosti. Kombinace KGR s komplexní SEO strategií a pečlivým monitorováním výsledků může výrazně přispět k úspěchu digitálního marketingu a růstu podnikání.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše hodnocení:

    Poptávka služeb